27 lipca 2013

Łódź Design Festival o Smokowych warsztatach


Alena Trafimava współpracowała w roku 2012 z Łódź Art Center w zakresie przeprowadzenia 2 warsztatów „Smok latający” podczas Łódź Design 2012 – 6. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi, w ramach projektu „Edukreacja. Spotkanie dzieci z designem”. 
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i organizacji, warsztat przygotowany przez Alenę Trafimavę prezentował wysoki poziom merytoryczny. Opinie uczestników również były pozytywne.
Należy zaznaczyć, że Alena Trafimava w pełni wywiązała się z obowiązków związanych z organizacją powyższego przedsięwzięcia. Dzięki udanemu wydarzeniu możemy polecić Alenę Trafimavę jako solidnego partnera w realizacji podobnych projektów. 

Michał Piernikowski
Dyrektor Łódź Design Festival
Łódź, 27.06.2013 r.