11 maja 2014

Belarus design NOW

Smok Latający uczestniczył w wystawie Belarus design NOW i tu przedstawiamy kilka fot. Kurator Lena Karpilova.
www.facebook.com/DesignWeekMinsk