08 kwietnia 2013

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich o warsztatach


W czasie ferii zimowych 2012 nasze Centrum miało przyjemność współpracować z p. Aleną Trafimavą. W ramach akcji ARTYSTYCZNE FERIE pani Alena przeprowadziła warsztaty plastyczne wg własnego autorskiego pomysłu. Zarówno sam przebieg zajęć oraz ich rezultat końcowy (powstały piękne tekturowe smoki!) był bardzo ciekawy i dobrze oceniony przez uczestników zajęć (2 grupy 15-oosbowe, wiek 7-12 lat). Pani Alena wykazała się w swojej pracy cierpliwością, kreatywwnością oraz umiejętnością pracy z grupą.
Jej odpowiedzialność oraz pogoda ducha sprzyjały dobrej atmosferze w czasie zajęć. Na pewno jest godnym polecenia animatorem do pracy z grupami dziecięcymi w zakresie prac plastycznych.
Polecamy warsztaty "smokowe" wszytkim placówkom prowadzącym edukację artystyczną dla dzieci i młodzieży.

Barbara Potkańska
st. Instruktor ds. organizacji i marketingu
Podkowa Leśna, 8 kwietnia 2013